Value Proposition Canvas ในธุรกิจแฟรนไชส์!

Value Proposition Canvas คุณค่าของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas โดยสินค้าที่มอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าแบบตอบโจทย์ จะมีโอกาสได้รับยอดขายที่สูงขึ้น และ ลูกค้าจะยอมจ่ายราคาแพงกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสูงสุด

Read more

Business Model Canvas ที่ดี สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังคิดจะลงทุน หรือเริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ

Read more

5 เทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ

การขาย ! เป็นหลักการตลาดที่อยู่คู่กับธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ต้องสัมพันธ์กับการขาย เพราะนั่นคือเครื่องมือชี้วัดความอยู่รอด ขายดีมีกำไร ขายไม่ได้ทุนหายกำไรหด

Read more