Business Model Canvas ที่ดี สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังคิดจะลงทุน หรือเริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ

Read more

5 เรื่องสำคัญสร้างธุรกิจ web design ทุนไม่มี ไอเดียดี ก็โตได้

ในการสร้างธุรกิจขึ้นมาในฐานะที่เราอาจไม่ได้มีเงินทุนมากมายที่จะลงทุนกับเครื่องจักรหรือสินค้าจำนวนมาก ทางที่ดีที่สุดคือหันมาดูตัวเองว่ามีความสามารถด้านใดที่เราสนใจและเรามีความรู้มากพอ ก็ให้พัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวให้ดีที่สุดหารูปแบบธุรกิจมารองรับความสามารถที่เรามีนั้นก็จะเป็นการลดต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจชนิดที่ใช้ไอเดียของเราเพียงอย่างเดียวก็เริ่มต้นได้

Read more