คู่มือเรียน รู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน รู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คำคุ้นเคยที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่ราชอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศนั้นได้มีการวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

n58

โดยจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปลายปี 2558 นี้ เมื่อมีการก้าวเข้าสู่ AEC ในฐานะของประชาชนไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบรับและปรับตัวให้เข้ากับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ทันท่วงที

ไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ระบบการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจการค้า โอกาสทางการค้า จุดเด่นจุดด้อยต่างๆ และภาษาง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศ

การเตรียมพร้อมทางด้านภาษาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร การวางรากฐานทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศเป็นต้น

สารบัญ

  • มาเลเซีย
  • อินโดนีเซีย
  • เมียนมาร์
  • กัมพูชา
  • ลาว
  • ไทย
  • บรูไน
  • ฟิลิปินส์
  • เวียดนาม
  • สิงคโปร์

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/Z3ZjcU

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/LvZ4IN , https://goo.gl/FqsoEI

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต