คู่มือ การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือ การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ เคยหรือไม่ ที่เราต้องการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เราขาดความมั่นใจที่จะนำไปใช้จริง เนื่องจากขาดการเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ และไม่ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ รวมถึงความจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้ในการเล่าเรียนและการสอบ อาทิ

การใช้ภาษาอังกฤษ

 • การทักทาย
 • การถามความสุข
 • การกล่าวลา
 • การแนะนำตัว
 • การถามข้อมูลครอบครัว
 • การถามอาชีพ
 • การบอกสถานที่ทำงาน
 • การถามน้ำหนักส่วนสูง
 • การถามอายุ
 • การถาม-ตอบชื่อและนามสกุล
 • การถามเส้นทางที่เราต้องการไป
 • การบอกทาง
 • บอกเส้นทางโดยให้เดินไป
 • บอกเส้นทางโดยให้ใช้รถแท็กซี่
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างคุยโทรศัพท์
 • บนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการเลือกซื้อของ
 • ทั้งหมดรวมอยู่ใน คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้แล้ว

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/VixvP5

 

ขอบคุณภาพจาก : https://goo.gl/JgvAdW , https://goo.gl/WV24UT

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors