คู่มือ การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือ การใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ เคยหรือไม่ ที่เราต้องการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เราขาดความมั่นใจที่จะนำไปใช้จริง เนื่องจากขาดการเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ และไม่ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ รวมถึงความจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้ในการเล่าเรียนและการสอบ อาทิ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors