คู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ คู่มือฝึกพูด อ่าน เขียน ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้อ่านมีทักษะการพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาล้วนสอดคล้องกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยประโยคที่นิยมใช้กันมากที่สุด อาทิ

ประโยคฮิตภาษาอังกฤษ

 • การรู้จักและทักทาย
 • ความเป็นส่วนตัว
 • การเดินทาง
 • กิจกรรมต่างๆ
 • จัดตารางไปเที่ยว
 • ไปไหนกันดี
 • คำแทนความรู้สึก
 • การอวยพรยินดื
 • ความสัมพันธ์
 • สภาพภูมิอากาศ
 • กาลเวลา
 • โรคภัยและการรักษา
 • คำศัพท์หน้ารู้

เคยหรือไม่ ที่เราต้องการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เราขาดความมั่นใจที่จะนำไปใช้จริง เนื่องจากขาดการเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ และไม่ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ รวมถึงความจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องใช้บทสนทนาเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้ในการเล่าเรียน การสอบ และใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

ส่วนฝึกฟัง และฝึกพูดภาษาอังกฤษ

 • บทที่ 1 การรู้จักและทักทาย
 • บทที่ 2 ความเป็นส่วนตัว
 • บทที่ 3 การเดินทาง
 • บทที่ 4 กิจกรรมต่างๆ
 • บทที่ 5 จัดตารางไปเที่ยว
 • บทที่ 6 ไปไหนกันดี
 • บทที่ 7 คำแทนความรู้สึก
 • บทที่ 8 การอวยพรและแสดงความยินดี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/rlyyZq

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://goo.gl/YW8HTy , https://goo.gl/NeCMXC

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors