Money Expo Udonthani 2017 คึกคัก กู้บ้าน 0%

มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 5 Money Expo Udonthani 2017 ยกขบวนบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรพร้อมทุ่มโปรโมชั่นเพื่อพี่น้องชาวอีสานตอนบน สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สินเชื่อเอสเอ็มอี อัตราดอกเบี้ย 4% วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท, กู้ซื้อทรัพย์

Read more

SME ขอสินเชื่อ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีชัยไปกว่าครึ่ง

ปัจจุบันการขอกู้เงินจากธนาคารของผู้ประกอบการ SME มีทั้งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งถ้าหากไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อาจทำให้การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเป็นไปได้ยาก

Read more

บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หลักการแห่งเงินอนาคต เพื่อการลงทุนที่ง่ายยิ่งขึ้น

มีการสำรวจจากธนคารกลางของสหรัฐอเมริกา พบว่ามีเจ้าของธุรกิจมากกว่าร้อยละ 72 มีการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้ระบบเงินกู้ภาคธุรกิจจากธนาคาพาณิชย์ในประเทศ แต่ในความเป็นจริงเงินกู้ส่วนแรกที่ได้นั้นอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่แท้จริง

Read more