ธุรกิจค้าปลีกจีน ส่งสัญญาณฟื้นคืนชีพเร็วจากโควิด-19

ธุรกิจค้าปลีกในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งปิดกิจการ ปิดร้านค้าชั่วคราว ปลดพนักงาน แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน แต่สำหรับประเทศจีนนั้น ถือเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้ทำการปิดเมืองหลายเมืองในจีน ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ต้องปิดให้บริการไปด้วย

Read more