ทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ไว้วางใจ JOBS Worker Service

เมื่อแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นกำลังหลักของเมืองไทยในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ก่อสร้าง ภาคบริการ หรือแม้แต่งานเกษตรเองก็ตาม หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้การเติบโตด้านเศรษฐกิจเมืองไทยอาจไม่ได้เติบโตอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้

Read more

ลงทุนทำตลาดต้องเริ่มยังไง ให้ถูกใจ และถูกกฎหมาย

เดี๋ยวนี้มี ตลาดเปิดใหม่ และที่กำลังจะเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สาเหตุที่นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนทำตลาดก็เพราะความต้องการสินค้าของคนยุคนี้เน้นที่ของกินเป็นหลัก

Read more

ลดภาษีธุรกิจไม่ยาก (Easy Guide : Corporate Tax Managing)

หนังสือ ลดภาษีธุรกิจไม่ยาก (Easy Guide : Corporate Tax Managing) จัดการอย่างไรให้กิจการไม่ต้องจ่ายภาษีมาก ค้นพบเทคนิคที่ถูกใจ และถูกกฎหมาย อยากเปิดกิจการเป็นของตัวเอง จะเปิดแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดีนะ เคยได้ยินว่าถ้าเป็นนิติบุคคลจะคุ้มค่าเรื่องภาษี

Read more