ไขสงสัย ไม้แบบก่อสร้างมีทั้งหมดกี่แบบและอะไรบ้าง?

ในงานก่อสร้างของผู้รับเหมานั้น ส่วนใหญ่มักจะมีใช้ไม้แบบก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเลือกใช้ไม้กับงานแต่ละประเภทนั้น ก็มักจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดของงานหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการขึ้นชิ้นงาน

Read more

เทคนิคการเป็นช่างก่อสร้างเบื้องต้น

ยุคนี้ การก่อสร้าง กำลังเติบโตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้เศรษฐกิจจะไม่รุ่งเรืองแต่การก่อสร้างก็ยังคงดำเนินต่อไป บุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

Read more