ไขสงสัย ไม้แบบก่อสร้างมีทั้งหมดกี่แบบและอะไรบ้าง?

ในงานก่อสร้างของผู้รับเหมานั้น ส่วนใหญ่มักจะมีใช้ไม้แบบก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเลือกใช้ไม้กับงานแต่ละประเภทนั้น ก็มักจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดของงานหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการขึ้นชิ้นงาน

Read more