7-eleven สิงคโปร์ จับมือ Pay2Home ขยายศักยภาพด้านธุรกิจ

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ คือนิยามการค้าปลีกในยุคใหม่ ดังจะเห็นได้จากค้าปลีกหลายแห่งมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อสู้กับตลาดออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะ 7-eleven ซึ่งในแต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแตกต่างกันไปแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการขยายศักยภาพด้านธุรกิจให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

Read more

ค้าปลีกขยับ! 7-eleven ไต้หวัน ฟีเจอริ่ง Coca-Cola, Maserati และ Heineken

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในวงการค้าปลีกที่สูงขึ้น การปรับตัวในคล้อยตามผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญและการผนวกใช้เทคโนโลยีให้ธุรกิจมีความทันสมัยคือหัวใจของค้าปลีกยุคใหม่

Read more