7-eleven สิงคโปร์ จับมือ Pay2Home ขยายศักยภาพด้านธุรกิจ

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ คือนิยามการค้าปลีกในยุคใหม่ ดังจะเห็นได้จากค้าปลีกหลายแห่งมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อสู้กับตลาดออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะ 7-eleven ซึ่งในแต่ละประเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแตกต่างกันไปแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการขยายศักยภาพด้านธุรกิจให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น

Read more