TF News | โครงการอัพเดทแฟรนไชส์ 2020

26 ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ไม่ขายแฟรนไชส์แล้ว ดังนี้

Read more

Burgerim แฟรนไชส์เบอร์เกอร์ ปิด 100 สาขาในอเมริกา

อาหารฮาลาล ยังเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจและถูกคาดหมายว่ายังเติบโตได้อีกมากผลการวิจัยจาก Pew Research Center ระบุว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรศาสตร์ ช่วงปี 2010-2050 ชาวมุสลิมมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 73% ขณะที่ศาสนาคริสต์จะมีประชากรเพิ่มขึ้น 35% ฮินดูเพิ่มขึ้น 34% และยิว 16%

Read more

Macy’s ประกาศปิดสาขา 30 แห่งต้อนรับปี 2020

เป็นข่าวที่ได้ยินกันอย่างต่อเนื่องกับการปิดร้านค้าปลีกต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ ส่งผลรุนแรงต่อธุรกิจค้าปลีกมากมาย โดยเฉพาะในปี 2019 ที่มีสถิติว่าร้านค้าปลีกในสหรัฐปิดตัวไปแล้วกว่า12,000 แห่ง มากกว่าปี 2018 ที่มีร้านค้าปิดตัว 5,864 แห่ง

Read more

12 ร้านอาหารชื่อดังอเมริกาอาจปิดตัวในปี 2020

ในสหรัฐอเมริกาไม่เพียงธุรกิจค้าปลีกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการค้าออนไลน์ ทยอยปิดสาขาจำนวนมาก แต่ยังมีธุรกิจร้านอาหาร หลายๆ แบรนด์ในสหรัฐอเมริกาต่างทยอยปิดสาขาจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

Read more