ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นางวัลลยา ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนที่ให้ความสนใจ เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิต ณ

Read more

เน็กซ์ เทคโนโลยี ฯ เปิดตัว “ นาโนโปรเทคพลัส ” นวัตกรรมปกป้องหน้าจอทัชสกรีนรูปแบบใหม่

กรุงเทพฯ/ พรรณสิณี บุรณ์ปาลิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ รัตนากร เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more