ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นางวัลลยา ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนที่ให้ความสนใจ เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิต ณ

Read more

TM เปิดบ้านต้อนรับ คณะสปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการ

ต้อนรับ นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors