สถิติจำนวน SMEs ในประเทศไทย

วิกฤติเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาก็ได้สร้างความเสียหายให้กับนักธุรกิจมากมายทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ซึ่งก็มีหลายหน่วนยงานที่ระดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขมากมาย และเช่น ส่งเสริมการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ต่างๆ

Read more

ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้

เรื่องของธุรกิจไม่ใช่เส้นทางที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ ความสำเร็จที่เรามองเห็นบางครั้งต้องสู้กับปัจจัยหลายอย่างดังนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จจึงมีทั้งบทเรียนและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สำคัญที่นักลงทุนหน้าใหม่ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้โดยละเอียดและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจทุกคนได้มีแนวทางการทำธุรกิจที่ชัดเจน

Read more