“Fast Express” เปิดโอกาส ลงทุนฟรี! Fast Delivery ธุรกิจสร้างรายได้ดียุคออนไลน์

การสร้างรายได้ที่ดีที่สุดในยุคนี้ต้องเลือกลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับออนไลน์ ซึ่งหากมองดูภาพรวมของตลาดนับว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากมูลค่า 2.2 แสนล้านบาทในปี 2563 มาถึงปี 2565 นี้คาดว่ามีมูลค่าการตลาดสูงกว่า 5.65 แสนล้านบาท แน่นอนว่าธุรกิจร้านสารพัดบริการได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี้อย่างมาก อย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนธุรกิจ “ร้านสารพัดบริการ” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเลือกลงทุนอย่างถูกต้อง

Read more

รวม 32 บริการขนส่งพัสดุในไทย เจ้าไหนดีสุด?

ต้องยอมรับว่าการจัดส่งพัสดุถือเป็นกระแสที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ จนมีธุรกิจบริการการขนส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ “โลจิสติกส์” เติบโตขึ้น ก็คงหนีไม่พฤติกรรมการนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงอีคอมเมิร์ซ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

Read more

สุดยอดธุรกิจบริการ “Fast Express” ลงทุนง่าย สร้างรายได้ดียุค New normal

หลายคนถามว่ายุคนี้จะเลือกลงทุนอะไรดีที่ตอบโจทย์ความต้องการและมีความเสี่ยงน้อย โอกาสได้กำไรมาก จากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป

Read more