44 หนังสือเล่มโปรดของ Bill Gates! คนทำธุรกิจควรรู้

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ผู้ก่อตั้งอาณาจักรไมโครซอฟท์ นอกจากความสำเร็จในเบื้องหน้าที่เห็น บิลเกตส์ยังเป็นนักอ่านตัวยง เขาจะอ่านหนังสือประมาณ 50 เล่มต่อปี

Read more

สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลัก ภาษาอังกฤษ ม.4 ฉบับสมบูรณ์  สรุปเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

Read more

Admission สอบติดได้ไม่ต้องเหนื่อย

หนังสือ Admission สอบติดได้ไม่ต้องเหนื่อย หนังสือพี่เลี้ยง พิชิตข้อสอบแบบเทพ…เซียนเรียกพี่ อ่านก่อน ใช้ก่อน มีสิทธิ์ ติดก่อน!!!

Read more

สรุปหลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลักภาษาไทย – วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย และที่สำคัญที่สุดภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

Read more

โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ป.2

หนังสือ โจทย์เด็ดพิชิตเกรด 4 ป.2 การฝึกทำโจทย์บ่อยๆ และสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบในแต่ละวิชา ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโจทย์เด็ดพิชิตเกด 4 ป. 2 เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นศักยภาพการทำข้อสอบของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้แก่

Read more

เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต 3in1 ฉบับจำลองสอบจริง

หนังสือ เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต 3in1 ฉบับจำลองสอบจริง เตรียมไอคิวให้น้องฉลาดคิด เตรียมเข้าสาธิตง่ายๆ ด้วยฝีมือพ่อแม่, ท้าชนทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ตะลุยข้อสอบแบบง่ายๆ 3 in 1 กลมกล่อมไปด้วยแนวข้อสอบ เฉลย พร้อมคู่มือพ่อแม่ที่ควรรู้ เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้พลาด!!!

Read more

เกร็ดความรู้ และภาษาอาเซียน

เกร็ดความรู้ ภาษาอาเซียนรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของ 10 ประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน เช่นเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา มารยาท และธรรมเนียมปฎิบัติต่อเพื่อนสมาชิก เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักประเทศสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้เห็นรายละเอียดของแต่ละประเทศ ในมุมที่ต่างออกไป

Read more

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหนังสือเล่มนี้นั้น

Read more

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเรียน คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์ สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชองกระทรวงศึกษาธิการโดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่สำนักพิมพ์กำหนดเนื้อหาในเล่มมีความทันสมัย

Read more

สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

Read more

ทำประกันชีวิต ให้คุ้มค่าไม่ยาก (Easy Guide: How to get Value from Life Insurance)

ทำประกันชีวิต ให้คุ้มค่าไม่ยาก (Easy Guide: How to get Value from Life Insurance) เผยเทคนิคในการซื้อประกันชีวิตให้คุ้มค่าสุดๆติดอาวุธความรู้ คู่มือช่วยเลือกซื้อประกันชีวิตบอกวิธีเคลมอย่างถูกต้อง ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องอ่านเล่มนี้ก่อนซื้อประกันชีวิต!เผยเทคนิคในการซื้อประกันชีวิตให้คุ้มค่าสุดๆ

Read more

รู้ทัน กฎหมายอาญา รู้ได้ไม่ยาก (Easy Guide : Getting to Know Thai Criminal Law for Beginners)

รู้ทัน กฎหมายอาญา รู้ได้ไม่ยาก (Easy Guide : Getting to Know Thai Criminal Law for Beginners) หนังสือความรู้ด้านกฎหมายแนวใหม่ เข้าใจง่ายด้วยภาพและการ์ตูน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors