TF News | “วิกฤติโควิด” เป็นแรงกระตุ้น ให้ธุรกิจต้องปรับตัว!

“วิกฤติโควิด” เป็นแรงกระตุ้น ให้ธุรกิจต้องปรับตัว! ต้องสร้างโอกาสใหม่ ให้บรรลุเป้าหมาย -ทินกฤต สินทัตตโสภณ เจ้าของและผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก คามุ (Kamu)-   อ้างอิงจาก https://bit.ly/33BTMhR

Read more

โอกาส แฟรนไชส์ใน ประเทศลาว

ประเทศลาว แม้มีประชากรอยู่เพียง 6.8 ล้านคน และในเมืองหลวงเวียงจันทร์ ก็มีเพียง 5-7 แสนคนเท่านั้น ทำให้ดูไม่น่าสนใจในการไปเปิดตลาดค้าขายที่นี่

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors