TF News | “วิกฤติโควิด” เป็นแรงกระตุ้น ให้ธุรกิจต้องปรับตัว!

“วิกฤติโควิด” เป็นแรงกระตุ้น ให้ธุรกิจต้องปรับตัว! ต้องสร้างโอกาสใหม่ ให้บรรลุเป้าหมาย -ทินกฤต สินทัตตโสภณ เจ้าของและผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุก คามุ (Kamu)-   อ้างอิงจาก https://bit.ly/33BTMhR

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors