แนะนำโรงเรียนนานาชาติ VERSO เพียบพร้อมมากกว่าหลักสูตรคุณภาพ

เรื่องสำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพให้กับลูกก็เพื่อพัฒนาการทางด้านภาษา แต่ในความเป็นจริง ผู้ปกครองไม่ควรมองเพียงประเด็นเดียวในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก เพราะการเรียนรู้ในโรงเรียนเปรียบเสมือนการปูพื้นฐานการใช้ชีวิตภาพรวม

Read more

EFL Learning Centre เปิดเคล็ดลับ “ทำอย่างไรให้ โรงเรียนสอนภาษาธรรมดา กลายเป็นโรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ ที่เกินคำว่าจุดคุ้มทุน”

ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการยกระดับและพัฒนาให้ก้าวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึง “ธุรกิจการศึกษา” ก็เช่นกัน ลำพังแค่การเรียนการสอนธรรมดาดูจะไม่เพียงพอกับความต้องการในยุคนี้ โดยเฉพาะ โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ ที่ต้องมีความเป็นมาตรฐานนานาชาติ

Read more