ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้

เรื่องของธุรกิจไม่ใช่เส้นทางที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ ความสำเร็จที่เรามองเห็นบางครั้งต้องสู้กับปัจจัยหลายอย่างดังนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จจึงมีทั้งบทเรียนและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สำคัญที่นักลงทุนหน้าใหม่ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้โดยละเอียดและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจทุกคนได้มีแนวทางการทำธุรกิจที่ชัดเจน

Read more