ร้านไทโช-เต ราเมน (สาขา บีไฮฟไลฟ์สไตล์มอลล์)

เนื่องด้วย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท์ จำกัด ได้ขยายสาขาใหม่ ร้านไทโช-เต ราเมน จากสาขาที่อิมแพ็ค สู่สาขาใหม่ ร้านไทโช-เต ราเมน (สาขา บีไฮฟไลฟ์สไตล์มอลล์) 

Read more