หนังสือคู่มือสำหรับ Smart SMEs : TQM for SMEs

TQM for SMEs : คู่มือสำหรับ Smart SMEs ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบริหารองค์กรด้วยการใช้ “จิตสำนึกแห่งคุณภาพ” และ “วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ” เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงงาน การปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะการสร้าง “คุณภาพ” ให้เกิดขึ้นในองค์กร…จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน

TQM for SMEs ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย และให้แง่คิดเมื่ออ่านจบในแต่ละบท โดยผู้เขียน คือ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี (ปัจจุบัน (2553) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมานานนับสิบๆ ปี

Smart SMEs

หนังสือ TQM for SMEs ของผู้แต่ง คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี สำนักพิมพ์ ISMED (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) หนึ่งในโครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : TIPs & HOW TO

รายละเอียด

 • ชื่อหนังสือ : TQM for SMEs
 • จัดทำโดย : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • จำนวนหน้า : 152 หน้า
 • ครั้งที่พิมพ์ : 2 (2551)
 • ISBN : 974-77829-2-8
 • ราคาปก: 140 บาท
 • ราคา + ค่าจัดส่ง 165 บาท

สารบัญ

 • SMART SMEs
 • TQM สำหรับ SMEs
 • อ่านไป-คิดไป-ทำไป คือ หัวใจของ TQM
 • อ่านไป-คิดไป-ทำไป และปรับปรุงได้ คือ หัวใจของ TQM
 • อ่านไป-คิดไป TQM
 • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คืด เรื่องของ TQM

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/R4HndN

 

ขอบคุณภาพจาก : http://goo.gl/tz8sxJ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต