TF News | พบสุดยอด 40 แฟรนไชส์น่าลงทุน และแฟรนไชส์หน้าใหม่ในงาน SMART SMEs Expo 2020

งานแสดงธุรกิจแห่งปี พร้อมสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่กว่า 100 ราย เพื่อยกระดับการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ คาดการณ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

Read more

หนังสือคู่มือสำหรับ Smart SMEs : TQM for SMEs

TQM for SMEs : คู่มือสำหรับ Smart SMEs ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบริหารองค์กรด้วยการใช้ “จิตสำนึกแห่งคุณภาพ” และ “วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ” เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงงาน การปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะการสร้าง “คุณภาพ” ให้เกิดขึ้นในองค์กร…จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน

Read more