รวม 10 อาชีพเพื่อคน “ตาบอด” พร้อมสร้างรายได้! ให้ครอบครัว

ความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องหมดโอกาสไปตลอดชีวิต สำคัญคือ เราต้องมีกำลังใจที่พร้อมจะเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะกับผู้พิการทางสายตา ที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ชีวิตนี้ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

ซึ่งในทางการแพทย์ คนที่บกพร่องทางการมองเห็นหมายถึงผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ

www.ThaiSMEsCenter.com ต้องการเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ลุกขึ้นสู้และเราได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจที่ระบุชัดเจนว่ามีหลายอาชีพที่คนบกพร่องทางการมองเห็นสามารถทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

1.จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาชีพเพื่อคนตาบอด

เป็นอาชีพที่คนทั่วไปก็ให้การอุดหนุนแก่กลุ่มผู้พิการเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีรายได้สำหรับเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ข้อมูลระบุว่ามีผู้พิการทางสายตาที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ประมาณ 10,000 คน (ข้อมูลตามที่ลงทะเบียน) และมีผู้พิการ(ไม่ใช่เฉพาะสายตา) ลงทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งประเทศมีจำนวนประมาณ 1,600,000 ราย ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรสลากผู้พิการรายย่อยกว่า 5,300 ราย และมูลนิธิ สมาคมและองค์กรผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบำรุงการกุศล อีกกว่า 250 แห่ง โดยมีรายได้จากส่วนลดการจำหน่ายสลาก ร้อยละ 7 – 9 ก่อให้เกิดรายได้โดยรวม ไม่น้อยกว่า 56,043,400 บาทต่องวด หรือประมาณเกือบ 1,345,041,600 บาทต่อปี

2.ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ / ช่างไม้

50

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถือเป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่พิการทางสายตา ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาได้สามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งอาชีพช่างไม้ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ฝึกงานเช่น โต๊ะสนาม ตู้เสื้อผ้า เตียงนวดแผนไทย เป้าหมายของการฝึกสอนคือต้องการอบรมและเพิ่มทักษะให้ผู้พิการทางสายตานำไปประกอบอาชีพ สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

3.นวดแผนไทย

51

ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีการฝึกอบรมผู้พิการทางสายตาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคืออาชีพนวดแผนไทย ที่ข้อมูลจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้พิการทางสายตาประกอบอาชีพนี้อยู่ประมาณ 30,000 คน และถือเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้พิการทางสายตาจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการนวดที่ถูกต้องตามหลักและมีการออกใบอนุญาติให้อย่างถูกต้องด้วย รวมถึงให้ผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงานในสถานที่ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ฝึกได้ทันที

4.นักร้อง / นักดนตรี

52

เราต้องยอมรับว่าผู้พิการทางสายตาบางคนมีความสามาถสูงมาก หลายคนสามารถเป็นนักร้อง นักดนตรีมืออาชีพได้เลยทีเดียว ข้อมูลจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้พิการทางสายตาที่เป็นนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะ ประมาณ 5,000 คน ซึ่งในต่างประเทศก็มีตัวอย่างความสำเร็จของผู้พิการทางสายตาที่กลายมาเป็นนักดนตรีระดับโลกหลายคนเช่น Stevie Wonder นักดนตรีบรรเลงที่มีทักษะการใช้เปียโนขั้นสูง หรือ Andrea Bocelli นักดนตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งโอเปราที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่อายุ 12 ปี เป็นต้น

5.โปรแกรมเมอร์

53

ความบกพร่องทางการมองเห็นไม่ได้ทำให้หมดโอกาสในการทำงานด้านไอที มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นโปรแกรมเมอร์ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางเพื่อให้ทำงานด้านนี้ได้ อย่างไรก็ดีผู้พิการที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมสามารถเขียน code เตรียม source ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ในการใช้งาน สามารถคนพูดคุยกับลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการทำงาน ออกแบบโปรแกรมได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ยกเว้นเพียงแค่ด้านการออกแบบความสวยงามเท่านั้นที่ต้องดึงทีมดีไซเนอร์มาช่วยเพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น

6.ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์

54

ผู้บกพร่องทางการมองเห็นหลายคนมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถ หรือซ่อมนาฬิกา แม้แต่ในศูนย์ฝึกก็มีหลักสูตรนี้ให้เรียนรู้เพราะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง และมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้อย่างดี ช่างซ่อมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่จะมีวิธีการทำงานที่ละเอียดและใส่ใจงานของลูกค้าอย่างมาก ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามีงานซ่อมต่างๆเข้ามาให้ทำอย่างต่อเนื่อง

7.งานศิลปะ

55

เราเห็นศิลปินหลายคนมีความบกพร่องทางการมองเห็น แต่ไม่อาจปิดกั้นความสามารถด้านศิลปะที่เป็นจุดเด่นได้ ศิลปินหลายคนสามารถสร้างสรรค์ภาพวาดที่สวยงามและสามารถขายได้ในราคาสูงมาก แม้แต่ในเวทีศิลปะระดับโลกก็มีตัวอย่างความสำเร็จหลายคนเช่น John Bramblitt ผู้ที่มองไม่เห็นและต้องใช้เวลากว่า 1 ปีเอาชนะความสิ้นหวัง และเริ่มฝึกทำงานศิลปะ จนกลายเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพวาดที่มีชื่อเสียง และจุดประกายไอเดียให้กับคนพิการอีกจำนวนมากได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง

8.นักกีฬาทีมชาติ

นอกจากคนปกติทั่วไปคนพิการหรือบกพร่องทางร่างกายก็สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติและได้โอกาสในการแข่งขันระดับโลกอย่างเช่นพาราลิมปิก เกมส์ ที่ตอนนี้มีนักกีฬาหลายคนที่มีความบกพร่องแต่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม เอาชนะความสิ้นหวัง ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ และได้รับชื่อเสียง เงินทองมากมาย เช่นนักฟุตบอลที่พิการทางสายตา ซึ่งในการแข่งขันจะใช้ลูกบอลที่มีเสียง เพื่อให้นักเตะแต่ละคนรู้ว่า ลูกฟุตบอลอยู่ตรงไหนของสนาม แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักแต่ผลจากความพยายามที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าและสามารถสร้างชื่อเสียงเงินทองได้

9.ทำขนม / อาหาร

56

สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นแต่มีความสามารถด้านการทำอาหาร สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เช่นกัน มีหลายคนที่ประสบวามสำเร็จ นอกจากการทำอาหาร ทำขนมส่งขายตามร้าน ในสมัยนี้อาจทำขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วย แต่อย่างไรก็ดีการทำอาหารและขนมจำเป็นต้องมีผู้ช่วยแต่หากผู้พิการทางสายตามีสูตรเมนูอาหารที่อร่อย จะกลายเป็นสินค้าสร้างชื่อเสียงและรายได้ที่ดีอย่างมาก

10.งานแฮนด์เมด

52

มีหลายโครงการที่พร้อมฝึกอบรมผู้พิการทางสายตาให้สามารถสร้างรายได้จากงานแฮนด์เมด เช่น โครงการ “ปักจิตปักใจ” สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ผ่านงานฝีมือที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความงดงาม ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นงานผ้าหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถให้เป็นของขวัญของฝากแก่ผู้รับได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังมีการฝึกฝนงานแฮนด์เมดเพื่อผู้พิการทางสายตาในรูปแบบอื่นอีกมากมายด้วย

ในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานให้การดูแลและส่งเสริมการดำรงชีพของผู้พิการ เช่นหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลคนพิการราว 1,300,000 คนทั่วประเทศ ในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน องค์กรมูลนิธิต่างๆ อีกมากมาย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในด้านต่างๆ

แต่ปัญหาของผู้พิการที่แท้จริงคือโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ยังไม่ดีนัก อาจทำให้ผู้พิการทางสายตาถูกจำกัดอาชีพหรือความสามารถต่างๆ และสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมักมองว่าผู้พิการทางสายตามีอาชีพที่จำกัดเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งที่จริงผู้พิการทางสายตาทำได้ทุกอย่าง ในต่างประเทศจะพบว่าผู้พิการทางสายตาประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เช่นเป็นนักกฎหมาย ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/3clGQ73 , https://bbc.in/3PXe36g , https://bit.ly/3Q1RrBD , https://bit.ly/3wFPILB , https://bit.ly/3PXhN7V , https://bit.ly/3CIU7S1 , https://bit.ly/3cqeTuL , https://bit.ly/3wsyRfh , https://bit.ly/3RgY0lb , https://bit.ly/3B3GThv , https://bit.ly/3QSX2LY

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3pVph0I

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด