TF News | แฟรนไชส์ “ขนส่งพัสดุด่วน” ธุรกิจน่าลงทุน รับตลาดอีคอมเมิร์ซโต!

ทีมวิจัย Google, Temaek และ Bain & Company เผยผลวิจัยตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเป็นช่วงเริ่มต้น เมื่อเทียบจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเมินมูลค่าการเติบโตเศรษฐกิจอีก 5 ปี ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตก้าวกระโดด

ขนส่งพัสดุด่วน

Best Express แฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน เปิดให้นักลงทุนเป็นเจ้าของ 100%

บริษัทขนส่งพัสดุด่วนเอกชน หนึ่งใน 5 แถวหน้าของไทย เป็นขนส่งพัสดุด่วนเจ้าแรก และเจ้าเดียว เปิดให้นักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการหลักในพื้นที่ 100% ปัจจุบันมีสาขากว่า 800 สาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยาย 2,000 สาขาในปี 2022

6

ทำไม? ต้องลงทุนแฟรนไชส์ BEST Express รับกระแสอีคอมเมิร์ซ

แฟรนไชส์หลัก 100% รับเปอร์เซ็นต์ขารับ-ขาส่ง สามารถขาย Sub-Franchise (แฟรนไชส์รอง) Shop (หน้าร้าน) และ Drop Point (จุดรับพัสดุ) ในพื้นที่ที่แฟรนไชส์หลักดูแล ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่อเนื่อง

5

– ประชาชาติธุรกิจ –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2UCExTV

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors