Disrupt กับ Customer’s Pain Point

ใครๆก็ดูเจ็บปวดกันทั้งสิ้นในสถานการณ์แบบนี้ เจ็บมากปวดน้อยก็อยู่ที่การทำใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเพียงใด

Read more

แฟรนไชส์ โดน Disruption ทำไงดี

แฟรนไชส์โดยเฉพาะร้านค้าปลีกขณะนี้โดนทั้ง Digital Disruption โควิด 19 มาตรการที่ไม่แน่นอนของรัฐบาล และการไม่มีงบประมาณเพื่อการเยียวยา

Read more