25 สินค้า สุด Fail ที่เกิดขึ้นบนโลก!

ทุกวงการธุรกิจย่อมต้องมีการแข่งขัน มีผู้นำและมีผู้ท้าชิงรายใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง บางทีสินค้าใหม่ก็ล้มแชมป์เก่าได้ แต่หลายครั้งที่นอกจากล้มแชมป์ไม่ได้ยัง ขาดทุนป่นปี้ด้วยซ้ำไป

Read more