TF News | ห้ามร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์ สมัครร่วม “โครงการคนละครึ่ง”

ห้ามร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์ สมัครร่วม “โครงการคนละครึ่ง” เปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เริ่ม 16 ต.ค. 63 คาดมีร้านเข้าร่วม 100,000 ร้าน โดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors