7-Eleven เปิดตัวร้านอัจฉริยะไร้เงินสดแห่งแรกในอเมริกา สู้ Amazon Go

หลังจาก Amazon ได้เปิดตัว Amazon Go ร้านสะดวกซื้อ อัจฉริยะที่ผู้เข้าใช้บริการไม่ต้องเข้าคิวรอชำระเงินให้เสียเวลา เนื่องจากตัวร้านติดตั้งกล้องและเซนเซอร์ภายในร้านมากถึง 100 จุด

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors