14 อาชีพในญี่ปุ่นที่คนต่างชาตินิยมทำ!

ญี่ปุ่น เป็นประเทศในฝันที่หลายคนอยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต ด้วยความที่เป็นชาติซึ่งมีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากไปเที่ยวบางครั้งคราว

Read more

SIPA Tech Meetup ขอเชิญร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 26 ตุลาคม 13.00 น. Beat Hotel (BTS:พระโขนง)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration ภายใต้กิจกรรมการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ยาก

หนังสือ สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ยาก (Easy Guide: Statistic for Research) เครื่องมือมหัศจรรย์สำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ เรียนรู้แบบง่ายๆ นำไปใช้แบบไม่ยาก

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors