“ นวัตกรรม ” ใครว่าไม่สำคัญ..หนังสือน่าอ่านที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความยิ่งใหญ่

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจเองก็ต้องมีการเปลี่ยนตามเช่นกัน จากสมัยก่อนที่คนเราคิดแค่กระบวนการทางตลาด กลยุทธ์การขายด้วยวิธีแบบเดิมๆ แต่ในโลกสมัยใหม่ที่ผนวกเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ความคิดเดิมๆ สามารถใช้ได้เป็นเพียงพื้นฐานแต่สิ่งที่ต้องต่อยอดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งคือนิยามบทใหม่ที่ใครๆ เรียกว่า “ นวัตกรรม ”

Read more