10 ข้อคิดจากการทำงานของ “ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ”

“ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ในการต่อยอดโรงพยาบาล

Read more

การตลาดเพื่อความสุข (Merry Marketing)

โลกของธุรกิจกับสัจธรรมมักเป็นความจริงคู่ขนานใครหลายคนมองว่าขึ้นชื่อว่า “ธุรกิจ” ไม่เคยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง หลายครั้งหลายหนที่มองเห็นเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อโปรโมท เพื่อสร้างการรับรู้ เพียงเพื่อสานต่อธุรกิจตัวเองโดยใช้เครื่องมือสำคัญที่เรียกกันว่า “ การตลาด ”

Read more