SMEs มีสิทธิ์พัง! หากน้ำมันยังขึ้นราคาต่อเนื่อง

เมื่อน้ำมันขึ้นราคาโดยเฉพาะการขึ้นราคาของน้ำมันดีเซลในช่วง 2 เดือนนี้เป็นที่วิตกของธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปที่ได้รับผลกระทบกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจจะปรับตัวเช่นไรในสถานการณ์เช่นนี้ บ้างก็คิดแบบง่ายๆว่าเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ขึ้นราคาขายซิ

Read more