TF News | โควิด-19 ทุบธุรกิจร้านอาหารปี 64 มูลค่าเหลือ 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินมูลค่าธุรกิจ ร้านอาหารปี 64 ร้านเต็มรูปแบบในห้างยอดขาย 1.39-1.44 แสนล้านบาท ร้านกึ่งบริการตัวเอง 6.1 -6.3 หมื่นล้านบาท และร้านข้างทาง 1.82-1.87 แสนล้านบาท โดยรวมมูลค่าหดตัว -5.6% ถึง -2.6%

Read more