20 ไอเดียธุรกิจใหญ่ ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีหุ้นส่วน

ทำธุรกิจถ้ามีขนาดใหญ่จำเป็นต้องมี “ หุ้นส่วน ” โดยกฎหมายกำหนดว่า บริษัทจำกัด มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป , ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป , ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

Read more

Super-Aged Society สู่โอกาสธุรกิจ แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านธรรมชาติ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม แฟรนไชส์มาแรงแห่งปี!

ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีตอนนี้หลายคนคิดหนัก ปีหน้าฉันจะลงทุนอะไรดี?? ซึ่งถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ต้องยอมรับว่าสังคมผู้สูงวัยไม่ใช่แค่มาแน่ เพราะตอนนี้ “มาแล้ว” และมีแนวโน้มจะโตมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย

Read more

หากปิดเมือง! ธุรกิจไหนได้ประโยชน์ ธุรกิจไหนเสียประโยชน์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก หลายๆ ประเทศถึงกับต้องปิดประเทศ เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรค

Read more