ASTREEM PTE Ltd. ธุรกิจด้านที่ปรึกษา แฟรนไชส์กุญแจสู่ความสำเร็จ ของการลงทุนจาก สิงคโปร์

เส้นทางการลงทุนมักไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีธุรกิจไหนที่ประสบ ความสำเร็จ ได้อย่างง่ายดายยิ่งปราศจากคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โอกาสสำเร็จยิ่งเป็นไปได้ยาก แม้ธุรกิจนั้นจะเป็นลักษณะของแฟรนไชส์ที่มีการกำหนดลักษณะไว้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่อยู่เหนือกว่าคือการตลาดที่มีคนแข่งขันกันจำนวนมาก ธุรกิจที่ปรึกษาแฟรนไชส์จึงมีความสำคัญทั้งนี้เพื่อให้เงินที่ลงทุนไปมีโอกาสงอกเงยได้เร็วยิ่งขึ้น

Read more