ไม่ธรรมดา! เมื่อห้องน้ำใช้แสงยูวีในการ ทำความสะอาดตัวเอง

เมื่อก่อนถ้าเราพูดถึงห้องน้ำ ก็คงไม่มีความคิดพิเศษอะไรนัก แต่ในยุคนี้ เทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าไปมาก มีผู้คนมากมายที่พยายามผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับห้องน้ำ ก่อเกิดเป็นแนวคิดทั้งห้องน้ำเปิดไฟเองได้ , ห้องน้ำเปิดปิดน้ำเองได้

Read more