Marketing More | หยุดข้อแก้ตัว

ผู้คนบนโลกใบนี้ กว่า 80% ล้วนหาข้ออ้าง-ข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเสมอ เมื่อไรก็ตามที่เรารู้เท่าทัน หยุดข้ออ้าง ความขี้เกียจได้เมื่อไหร่ โอกาสประสบความสำเร็จมีสูง

Read more