Marketing More | 8 ระดับความต้องการของลูกค้า ทฤษฏีของ Phillip Kotler

ตามหลักแล้ว “สินค้า 1 ชิ้นจะขายได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภค มีความจำเป็น และมีความต้องการเกิดขึ้น” ดังนั้น หลายบริษัทก่อนเปิดตัวสินค้าใหม่ จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยตลาด ต้องมีการส่งสินค้าตัวอย่างออกไปชิมลาง ว่าคนสนใจ หรือมีความต้องการสินค้าแค่ไหน!

Read more

ความหมายของ “แฟรนไชส์” ที่คนไทยต้องเข้าใจ!

เชื่อว่าในวันนี้ หลายคนน่าจะรู้จัก “แฟรนไชส์” กันเป็นอย่างดี แต่ก็มีอีกหลายๆ คนที่สนใจเรื่องของแฟรนไชส์ แต่ยังไม่รู้ว่าแฟรนไชส์คืออะไร ไม่รู้ว่าแฟรนไชส์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นแฟรนไชส์รูปแบบไหน เขาบริหารงานยังไง

Read more