Marketing More | ทฤษฎี Choice Overload Effect มีตัวเลือกสินค้าเยอะ ก็ไม่ดี

คุณเคยสูญเสียยอดขาย จากการให้ตัวเลือกสินค้าแก่ลูกค้ามากเกินไปหรือไม่? แล้วทำไมการให้ตัวเลือกสินค้าในจำนวนที่พอเหมาะแก่ลูกค้า ไม่มากเกินไป ถึงช่วยเพิ่มยอดขายได้?

Read more