100 วิชา “ยอดคน” ที่ห้องเรียนไม่มีสอน

“ความสำเร็จเป็นรูปร่างได้ด้วยการลงมือทำ” ปรัชญาความคิดที่นักธุรกิจระดับโลกหลายคนเคยทำให้เราเห็น ฉากการต่อสู้ในเชิงธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นที่บางคนมาจากศูนย์ แต่สามารถสร้างอาณาจักรทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ หลายคนมองว่าเขาโชคดี แต่ในอีกด้านนี่คือวิชาความรู้ที่คนเหล่านั้นใช้ประสบการณ์เรียนรู้เอาเองแบบที่ ไม่มีสอน

Read more