McDonald’s สิงคโปร์ เปิดตัวตู้เก็บมือถือ หยุดสังคมก้มหน้า

สมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นยุค “ สังคมก้มหน้า ” เกือบทุกคนไม่ว่าจะเดิน นั่ง กิน ส่วนใหญ่จะก้มหน้า ใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตัวเอง แม้แต่ช่วงการรับประทานอาหารของคนในครอบครัว สมาชิกครอบครัวไม่คุยกัน ต่างคนต่างกิน ต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์มือถือ กระทั่งเข้านอน สามี ภรรยาก็ยังหันหลังให้กัน 

Read more