5 สิ่งต้องคำนึงถึงในการสร้างคู่มือแฟรนไชส์

เจ้าของธุรกิจที่สนใจอยากทำแฟรนไชส์ ต้องเรียนรู้ก่อนว่าในการขายแฟรนไชส์นั้น จะต้องมีการถ่ายทอดโปรแกรมการทำงานในส่วนต่างๆ ให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องมีการสร้าง คู่มือแฟรนไชส์ ขึ้นมาก่อน

เพราะคู่มือแฟรนไชส์ถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ เป็นทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของแฟรนไชส์ รวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ก่อนที่จะสร้างคู่มือแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะบอกว่าสิ่งที่เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ สิ่งต้องคำนึงถึง ในระหว่างที่กำลังสร้างคู่มือแฟรนไชส์

1.ต้องรู้ว่าตนเองต้องการอะไร

สิ่งต้องคำนึงถึง

ผู้เขียนคู่มือแฟรนไชส์ต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร จึงสามารถจะเขียนคู่มือได้ คู่มือจะถูกออกแบบให้มีความเฉพาะในแต่ละอย่าง แต่ละแผนก แต่ละขั้นตอน เมื่อมีการวางแนวทางการสร้างคู่มือต้องเริ่มที่จะเข้าใจเสียก่อนว่าคู่มือเล่มนี้ใช้เพื่ออะไร ตำแหน่งงานใดเป็นผู้รับผิดชอบอะไรเป็นสิ่งที่จะได้จากกระบวนการทำงานที่บันทึกเป็นคู่มือ

2.ลงมือเขียนคู่มือแฟรนไชส์

10

หลังจากทราบว่าตัวเองต้องการอะไร ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการลงมือเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ผู้เขียนควรมีการวางโครงของคู่มือแต่ละเรื่องและสร้างรายละเอียดตามลำดับ อาจจะมีการวางขั้นตอนเหมือนสารบัญของหนังสือทั่วไป การบันทึกภาพในช่วงการทำงานควรจะแสดงภาพที่ชัดเจน มีภาพในทุกขั้นตอนเท่าที่จะหาได้ องค์ประกอบของภาพควรจะแสดงรายละเอียด ภาพแต่ละขั้นนั้นผู้ใช้งานจะทําตามในแต่ละขั้นโดยละเอียดตามภาพที่เห็น

3.สร้างระบบฝึกอบรมรองรับ

11

หลังจากลงมือเขียนคู่มือแฟรนไชส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะต้องสร้างระบบการฝึกอบรมขึ้นมารองรับ เพื่อสอนการใช้คู่มือที่ถูกต้อง การทดสอบคู่มือก็อาจนำมาใช้เพื่อสังเกตและนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงต่อเนื่อง เพราะการอบรมเป็นหัวใจของการถ่ายทอดกระบวนการการทำงานในทุกระบบของแฟรนไชส์ ในทุกๆ ตำแหน่งควรมีขั้นตอนการอบรมที่ชัดเจน

4.ประเมินประสิทธิภาพคู่มือ

12

ก่อนที่จะมีการนำคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์ไปใช้ จะต้องมีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของคู่มือ และเป็นการรับข้อมูลย้อนกลับหรือผลสะท้อนกลับ รวมถึงการวัดผลการทำงานแบบสามารถตรวจสอบได้ ทั้งไปข้างหน้าและข้างหลัง เป็นการตรวจสอบการใช้งาน เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในภายหลัง

5.ต้องจับต้องและวัดผลได้

13

คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์จะต้องจับต้องและวัดผลได้ คือ ต้องรู้ว่าจะวัดผลการทำงานเมื่อใด ที่ไหน และกับใคร ในการทำงานของร้านสาขาแฟรนไชส์บางขั้นตอนสามารถที่จะระบุผลของงานได้ เป็นรูปแบบในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ สัดส่วนความยาว อุณหภูมิ สีสัน หรือ อย่างอื่นที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลการทำงานแต่ละขั้นได้ตามที่ต้องการหรือไม่

นั่นคือ 5 สิ่งที่เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ต้องคำนึงถึงในการสร้างคู่มือแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส์สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ต้องรู้ว่าตนเองต้องการอะไร
  2. ลงมือเขียนคู่มือแฟรนไชส์
  3. สร้างระบบฝึกอบรมรองรับ
  4. ประเมินประสิทธิภาพคู่มือ
  5. ต้องจับต้องและวัดผลได้

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3kP6Bxv

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช