“รวม 10 หนังสือมาใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม” จากสำนักพิมพ์ Think Beyond

www.ThaiFranchiseCenter.com  ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Think Beyond เอาใจผู้ที่รักในการอ่าน ผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือผู้ที่อยากหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ด้วย หนังสือมาใหม่ทั้ง 10 เล่ม

ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เข้าถึงการทำธุรกิจและความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่มจะบอกอะไร และจะโดนใจคุณมากน้อยแค่ไหนไปดูกัน

1.Digital Marketing : Concept & Case Study 4th.Edition

Think Beyond

Digital Marketing 4th Edition ยุค 4.0 ต้องทำน้อยแต่ได้มาก เข้าใจหลักการตลาดโดยง่ายผ่านเคสตัวอย่าง ใช้เครื่องมือสร้างคอนเทนต์ ส่งต่อคุณค่าให้เข้าถึงลูกค้าที่นับวันยิ่งกระจัดกระจาย ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่ใช้ได้ผลยืนยันด้วยเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วมากมาย

จุดเด่นในหนังสือเล่มนี้

ใน 4th Edtion จะปรับปรุงเนื้อหาตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิธีการเข้าถึงลูกค้าแบบใหม่ที่ใช้แรงน้อยแต่ได้ผลมาก

ผ่านเครื่องมือออนไลน์ ที่บางอย่างยังใช้งานได้ผลดีเหมือนเดิม บางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภค อัพเดทเทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2017 และคาดเดาเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/9B6ZOk


2.การตลาดฉบับบ้านๆ พารวยแบบง่ายๆ (Simple and Easy Marketing)

mm2

อ่านสนุก เข้าใจง่ายไปกับตัวอย่างรอบๆ ตัว “เรียบง่าย เข้าใจง่าย แต่ได้ผล” ไม่มีคำศัพท์วิชาการมาทำให้คุณปวดหัว “ตลาด” ก็คือ “คน” ถ้าเราจะเข้าใจ “ตลาด” ได้ เราก็ต้องเข้าใจ “คน” หรือลูกค้าของเราก่อน

ลูกค้าของเราคือใคร เราจะตามหาลูกค้าของเราเจอได้อย่างไร และจะทำให้ลูกค้ารู้จักเรา เข้าร้านเรา และตัดสินใจซื้อของเราได้อย่างไร หลักการตลาดแบบง่ายๆ พร้อมตอบคำถามคุณแล้ว,

สารบัญในเล่ม

 • บทที่ 1 เธอคือใคร ใครคือเธอ
 • บทที่ 2 เธออยู่ไหน
 • บทที่ 3 ฉันอยู่นี่
 • บทที่ 4 ลูกค้าดูอะไรก่อนซื้อ
 • บทที่ 5 คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
 • บทที่ 6 ง่าย เร็ว สะดวก
 • บทที่ 7 ใหม่ สด เสมอ
 • บทที่ 8 คุณต้องมีเอกลักษณ์
 • บทที่ 9 ไม่มีใครรักคุณเท่านี้อีกแล้ว
 • บทที่ 10 วิธีเพิ่มช่องทางการขายแบบง่ายๆ
 • บทที่ 11 วิธีเบียดเข้าตลาดแบบเนียนๆ
 • บทที่ 12 แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/XiEHs6


3.บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย (Easy Guide : Human Resources)

mm3

เตรียมพร้อมสู่งาน HR ยุคใหม่ เข้าใจระบบงาน พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ในเล่มเดียว HR ต่างจากแผนกบุคคลอย่างไร HR ทำอะไรบ้าง

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในประเด็นของ HR เตรียมพร้อมสู่การเป็น HR ยุคใหม่ สนุก เข้าใจง่าย ในเล่มนี้

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/l1zU4V


4.คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ

mm4

Minitab R17 หนึ่งในโปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถใช้งาน Minitab R17 ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมวลผลทางสถิติจากประสบการณ์จริงในการทำงาน มีตัวอย่างโปรเจ็กต์ให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้ได้ทันที

สารบัญในเล่ม

 • บทที่ 1 สถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการวัด
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
 • บทที่ 7 แผนภูมิควบคุม
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
 • บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง

จุดเด่น

 • คู่มือโปรแกรม Minitab เล่มเดียวที่สอนพื้นฐานสถิติ ควบคู่กับการทดลองประมวลผลข้อมูลจริง
 • ตัวอย่างข้อมูลที่ประมวลด้วยโปรแกรม Minitab จากการทำงานจริง นำไปประยุกต์ใช้ได้
 • ฟรี !!! ตัวอย่างไฟล์โปรเจ็กต์ Minitab ดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานกับเนื้อหาภายในหนังสือ

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/91vUwd


5.สถิติง่ายๆ ใช้ได้ทุกงาน (Basic Statistic for Beginners)

mm5

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมวิธีการวิเคราะห์สถิติด้วยMicrosoft Excelหนังสือที่ช่วยให้ท่านทำความเข้าใจเรื่องสถิติได้อย่างง่ายๆ

ด้วยเนื้อหาและวิธีการอธิบายที่เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้งานสถิติหากท่านเคยคิดว่าสถิติเป็นเรื่องยากแค่เห็นก็รู้สึกปวดหัว

หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเปลี่ยน “ของยาก” ให้กลายเป็น “มิตรใกล้ตัว” เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านสามารถตอบคำถามในชีวิตและการทำงานได้มากมาย

สารบัญในเล่ม

 • บทที่ 1 ระดับการวัด: ข้อมูลเรามีรายละเอียดแค่ไหน
 • บทที่ 2 Mean, Median and Mode: ย่อข้อมูลเหลือแค่เลขเดียวด้วยค่ากลาง
 • บทที่ 3 Sampling: เมื่อเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ไหว
 • บทที่ 4 Variance and Standard Deviation: ข้อมูลกระจุกหรือกระจาย
 • บทที่ 5 Quartile, Decile and Percentile: เรื่องของการแบ่ง และลำดับข้อมูล
 • บทที่ 6 Summary, Tabla and Chart: สรุปข้อมูลให้ดูง่าย
 • บทที่ 7 Normal distribution: โค้งปกติ
 • บทที่ 8 z – score: คะแนนมาตรฐานและพื้นฐานการตัดสินใจด้วยสถิติ
 • บทที่ 9 One-sample test : การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง และ t-test
 • บทที่ 10 Hypothesis and Error : ทฤษฎีของสมมติฐาน และความคลาดเคลื่อน
 • บทที่ 11 Independent and Dependent t-test : การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 12 ANOVA : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม
 • บทที่ 13 Correlation: การไปด้วยกันของข้อมูล
 • บทที่ 14 Regression: สร้างสมการทำนายตัวแปร
 • บทที่ 15 Chi-square: สัดส่วนที่ปกติหรือสัดส่วนพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/yo5oiA


6.Future Brain : เปลี่ยนสมองทั้งที อย่ามีดีแค่ฉลาดขึ้น

mm6

ไม่มีทางที่สมองจะยอดเยี่ยมขึ้นได้เพียงแค่ใช้ คำพูดโดนใจ ลองเปลี่ยนมาใช้ 12 หลักการ เพื่อสร้างสมองแห่งอนาคตอย่างสมดุล ครอบคลุมทั้งด้านโภชนาการ, จิตวิทยา, ประสาทวิทยา และการบริหารจัดการ ตลอดจนศาสตร์ด้านสมาธิ

เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ และรวบรวมจากงานวิจัยชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก อ่านง่าย เข้าใจไม่ยาก นำมา วางแผน และลงมือเปลี่ยนแปลงไปสมองที่ดีกว่า โดยนักเขียนและผู้ให้คำปรึกษาด้านสมอง&ภาวะผู้นำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

จุดเด่น

 • ผลงานเขียนต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ผู้ก่อตั้ง Brain Fit
 • ใช้ศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งโภชนการ, จิตวิทยา, ประสาทวิทยา, การบริหาร และการเจริญสติฝึกสมาธิ เพื่อพัฒนาสมองให้ยอดเยี่ยม
 • ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงให้สมองของตนดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายผลดีไปสู่องค์กร และผู้คนรอบข้างได้ด้วย

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/Av79n1


7.คัมภีร์แห่งความสุข

mm7

“การเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ร่างกายนี้เป็นรังของโรค โดยย่นย่อชีวิตนี้มีการเกิดเป็นเบื้องต้น มีความแก่และความเจ็บป่วยอยู่ในระหว่าง และมีความตายเป็นที่สิ้นสุด” นี่คือนิยามของชีวิตที่สั้น ตรง และจริงอย่างที่สุด

คำสอนของพระพุทธเจ้า ช่างดูโหดร้ายเหลือเกินในชีวิตจริง อยู่ตรงข้ามฝัน และเดินสวนทางกับความต้องการของใจเรามาก มากพอที่จะทำให้ใครหลายๆ คน ทำเป็นไม่รู้จักกับคำสอนเหล่านั้น บ้างก็พยายามเลี่ยงที่จะเอ่ยอ้างถึง แต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครสักคนหนีพ้นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

“อย่ามัวรำพันกับอดีตที่ผ่านมา หรือเป็นกังวลกับอนาคต ที่ยังมาไม่ถึง แต่ขอให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มาก แล้วเราจะมี ความสุข”

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/sdpHjO


8.อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต เล่ม 2

mm8

ความนิยมของผู้คนที่มีต่อสินค้า คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สินค้าที่ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในยุคนั้น ปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้ามีผู้คนต้องการลดน้อยลงกว่าเดิม หรือกลายเป็นสินค้าที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

หนังสือเล่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็น ยุคที่ 2 ของหนังสือซีรี่ยส์ อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้จุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้ได้ทราบว่า

 • ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน สินค้าอะไรที่ขายดี และเป็นที่ต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ จนสามารถทำกำไรให้กับผู้ขาย
 • สินค้าขายดีที่มีคนนิยมเอามาขาย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในประเทศ และสินค้าพรีออเดอร์จากต่างประเทศเช่น จีน ญี่ปุ่น เขาไปซื้อหาจากที่ไหน จะทำการติดต่อซื้อสินค้าที่ขายดีเหล่านั้นได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน ต้องใช้เงินเท่าไหร่ การจัดส่งต้องทำอย่างไร ฯลฯ
 • สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ใดบ้าง ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งผู้อ่านสามารถปฏิบัติอย่างเป็น Step ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เพื่อขายสินค้าแบบพรีเอเดอร์ และไม่พรีออเดอร์ ผ่านการหาสินค้ามือหนึ่ง มือสอง ที่ขายดีที่หลากหลาย

ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศอย่างจีน ญี่ปุ่น มาจำหน่ายตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผ่าน Facebook , line และช่องทางออนไลน์อื่นๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยการแนะนำข้อมูลที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุด หรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลย

จึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่ต้องการทำอย่างจริงจัง ทำเป็นอาชีพเสริม เป็นงานอดิเรก ท่านที่อยู่ในวัยเกษียณ สามารถสร้างรายได้อย่างที่พอใจ

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/WSVurF


9.CG Painting : Sword & Magic

mm9

ขั้นตอนการทำงาน Digital Painting จากทีมวาดของค่ายเกมชื่อดัง SQUARE ENIX ใน Photoshop, SAI และ Clip Studio ตั้งแต่วิธีคิดคอนเซปต์ วิธีวาด ไปจนจบงาน พร้อมเทคนิคและข้อมูลอ้างอิงสำหรับพัฒนาตนเอง

จุดเด่น

นักวาดภาพดิจิตอลเพนท์ติ้งและผู้ที่สนใจทุกคน ต่างรู้กันดีว่า ค่ายเกมชื่อดัง SQUARE ENIX (ค่ายที่ทำ Final Fantasy และอื่นๆ อีกมากมาย)

เป็นแหล่งรวมยอดฝีมือในด้านนี้ไว้ และไม่บ่อยนักที่ยอดฝีมือเหล่านั้น จะออกมาเปิดเผยขั้นตอนการทำงานและเคล็ดลับอย่างหมดเปลือก จึงมั่นใจได้ว่า หนังสือเล่มนี้จะได้รับความสนใจจากผู้อ่านมากมายแน่นอน

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/EbPxlV


10.ป่วยกายรักษาด้วยสมุนไพร ป่วยใจรักษาด้วยธรรมะ

mm10

ความเจ็บป่วยของกายเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร แต่การตามรู้เท่าทันใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะการป่วยของกายนั้น ต้องอาศัยความสงบเย็นและมีสติของใจในระดับหนึ่งช่วยประคอง

เพื่อเป็นธรรมโอสถรักษาใจไม่ให้เกิดทุกข์ เพราะถ้าไม่เข้าใจในธรรมดาของสังขารอย่างที่มันควรจะเป็นแล้ว ความทุกข์คือรางวัลที่ใจจะได้รับกลับมา

ขอเป็นกำลังใจแด่ท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้พยายามศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านำมาเป็นเกราะกำบังจากโรคทุกข์ โรคท้อ

อันเกิดจากใจที่ขาดพลัง เพราะเมื่อยามใดที่ท้อ ขาดพลังชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ท่านกลับมามีพลังและกำลังใจอันเข็มแข็ง พร้อมเผชิญหน้ากับความจริงทุกๆ ด้าน

สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือทันทีได้ที่: goo.gl/KiGy5x

หนังสือมาใหม่ ทั้ง 10 เล่ม ที่ทาง ThaiSMEsCenter.com แนะนำให้คุณได้อ่านในวันนี้ รับรองว่าแต่ละเล่มมีเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้นหากคุณสนใจเล่มไหนเป็นพิเศษ หรืออยากทราบว่ามีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจอีกบ้าง

สามารถเข้าชมรายละเอียด และเลือกซื้อหนังสือมาใหม่ได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/eShop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์ โทร 02-1019187

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต