TF News | ตลาดไก่ทอดคึกคัก! KFC ในเครือไทยเบฟฯ เปิดตัวโมเดล Food Truck

เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า ปักหมุดหน้าอาคารสาทร สแควร์ ตลุยให้บริการตามงานอีเว้นท์ KFC มุ่งเน้นเปิดร้านขนาดใหญ่ หากแฟรนไซส์ซีสนใจโมเดลนี้ บริษัทพร้อมเปิดโอกาส -ประชาชาติธุรกิจ-

kfc01

อ้างอิงจาก  https://bit.ly/2SvcL7z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *