Dylan’s Candy Bar ธุรกิจดีไซน์ลูกอมตามใจคุณ

ในปี 2558 ตลาดของเหล่า Candy นั้นเติบโตได้เพียงร้อยละ 1.7 ถือว่าเป็นการชะลอตัวลดต่ำมากที่สุดในรอบ 5 ปี รายงานจาก Euromonitor ระบุว่าเกิดจากการที่ตลาดละตินอเมริกาและจีนเติบโตลดลงมาก แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจแม้ยังไม่ดีแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคาดการณ์ว่าในปี 2560 วงการ Candy ทั่วโลกจะมีมูลค่าการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2

Read more