Popeyes แฟรนไชส์ไก่ทอดอเมริกัน อาจปิดกิจการในเกาหลีใต้

เชื่อว่าไก่ทอดที่คนรู้จักทั่วโลก น่าจะไม่พ้น KFC หรือ Kentucky Fried Chicken แต่ตอนนี้อาจไม่ใช่แล้ว เพราะไก่ทอดสไตล์เกาหลีนั้นเป็นที่นิยมมาก จนสามารถเรียกว่า The New KFC ได้เต็มปาก Korean Fried Chicken คือ The New

Read more

McDonald’s กำลังทดลองขายแซนด์วิชไก่ ท้าชน! Chick-fil-A และ Popeyes

จับตา! สงครามแซนด์วิชไก่ทอดกรอบกำลังจะเริ่มขึ้นในปี 2020 หลังจากที่ McDonald’s กำลังทดลอง ขายแซนด์วิชไก่ทอดกรอบ 2 รสชาติใหม่ ประกาศท้าชนเจ้าตลาดเดิมอย่าง Chick-fil-A และ Popeyes

Read more